Đặt vé tàu cao tốc khứ hồi Vân Đồn - Cô Tô ngay hôm nay!
Để không phải lỡ hẹn, Hotline Hỗ trợ giải đáp: 0828.221.668, 0825.221.668

Đặt vé tàu cao tốc

Xem video hướng dẫn

Vé tàu khách đặt mới nhất

Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 24/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 24/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 5 vé Khứ hồi khởi hành ngày 29/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,500,000 đ
Khách đặt 1 vé Một chiều khởi hành ngày 17/04/2024
Tuyến Cô Tô -> Vân Đồn
250,000 đ
Khách đặt 6 vé Khứ hồi khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
3,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 3 vé Khứ hồi khởi hành ngày 18/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
1,500,000 đ
Khách đặt 3 vé Khứ hồi khởi hành ngày 18/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
1,500,000 đ
Khách đặt 3 vé Khứ hồi khởi hành ngày 18/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
1,500,000 đ
Khách đặt 4 vé Một chiều khởi hành ngày 12/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
1,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 29/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 29/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 4 vé Khứ hồi khởi hành ngày 29/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
2,000,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 28/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 15/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 15/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ
Khách đặt 2 vé Một chiều khởi hành ngày 15/04/2024
Tuyến Vân Đồn -> Cô Tô
500,000 đ

Lịch tàu chạy ngày 23/04/2024

Tuyến Lịch trình Giờ khởi hành Loại tàu Giá vé Số ghế
Vân Đồn -> Cô Tô Cảng Cái Rồng - Cảng Cô Tô 7h00 Tàu hai thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
140 (Thường)
0 (VIP)
Vân Đồn -> Cô Tô Cảng Cái Rồng - Bến Cô Tô 11h00 Tàu một thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
75 (Thường)
0 (VIP)
Vân Đồn -> Cô Tô Cảng Cái Rồng - Cảng Cô Tô 13h30 Tàu hai thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
168 (Thường)
0 (VIP)
Cô Tô -> Vân Đồn Cảng Cô Tô - Cảng Cái Rồng 8h00 Tàu hai thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
140 (Thường)
0 (VIP)
Cô Tô -> Vân Đồn Cảng Cô Tô - Cảng Cái Rồng 12h30 Tàu hai thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
79 (Thường)
0 (VIP)
Cô Tô -> Vân Đồn Cảng Cô Tô - Cảng Cái Rồng 14h30 Tàu một thân cấp SB 250,000 (Thường)
0 (VIP)
62 (Thường)
0 (VIP)

Xem thêm

Khách sạn - nhà nghỉ

Cô Tô Dragon Beach

Số phòng:13

Sắt Hương Homestay

Số phòng:10

Co To Ha Ki

Số phòng:9

Xem thêm

Đặc sản

Ruốc Hàu
Ruốc Trai
Cá cơm rim me
Cá cơm tẩm vừng
Xem thêm

Tin tức